Logga in

Användarvillkor

Nedan kan du läsa om de olika villkoren för användning som gäller på Matematikportalen.se.

Om du har frågor gällande våra villkor så kan du kontakta oss på support@matematikfessor.dk

Om du har frågor kring våra användarvillkor så kontakta oss på info@gleerups.se.

Åtkomst till Matematikportalen

Du kommer åt ditt personliga konto på Matematikportalen genom att logga in med din e-mailadress och ditt tillhörande lösenord. Ditt konto är din personliga del av Matematikportalen.se, till vilken endast du har åtkomst.

Upphovsrätt

Allt innehåll på Matematikportalen.se är EduLab ApS egendom och får inte spridas vidare i någon form utan uttryckligt skriftligt samtycke från EduLab ApS.

Antal licenser per användare

Det är inte tillåtet att ge tredje man åtkomst till ditt personliga konto.

När användaren loggar in, så hämtar vi automatiskt IP-adress och registrerar dennes subnät. Vi kan på så vis säkerställa att ett konto inte används på olika datorer.

Du kan naturligtvis använda ditt konto hemma, på arbetet, på skolan, osv. Det är enbart onormal användarbeteende vi vill skydda oss mot.

Behörig domstol och tillämplig lag

Tvister mellan EduLab ApS och användaren ska avgöras i enlighet med dansk lagstiftning vid Byretten i Köpenhamn.

Du finner Gleerups licensvillkor här.

Vi hänvisar till Gleerups köpvillkor. Se här

Integritetspolicy för EduLab ApS

Dataansvar

Vi hanterar dina uppgifter ansvarsfullt eftersom det handlar om din trygghet.

EduLab behandlar personuppgifter – och i stor utsträckning gör vi detta på den digitala lärosidan Matematikportalen.se. Vi tar detta ansvar på största allvar för att alla – skolledare, lärare, elever och föräldrar – ska känna sig trygga vid användning av Matematikportalen.se.

Vår målsättning är att alla som använder Matematikportalen.se ska känna sig välinformerade och ha kännedom om vår respekt för deras personuppgifter. Därför strävar vi efter att vara så transparanta som möjligt. Vi har utarbetat denna integritetspolicy där vi berättar om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Gleerups
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

Telefonnummer: 040-209810

E-mail: info@gleerups.se

Hemsida: https://www.gleerups.se/

Behandling av personuppgifter

Vid användning av Matematikportalen.se godkänner du:

  • att lärare och föräldrar får tillgång till elevens besvarade uppgifter. Dock är det endast personer med koppling till eleven som får tillgång till de besvarade uppgifterna.
  • att vi hämtar personuppgifter från Gleerups Utbildning AB.
  • att det genereras och arkiveras data angående din användning av Matematikportalen.se.
  • att vi delar relevant data med våra samarbetspartners.

Vilken typ av data använder vi?

  1. Skolabonnemang
    Data inhämtas från Gleerups Utbildning AB. Syftet med personuppgifterna är att identifiera användaren och tillknyta denna till en skola och en årskurs. Personuppgifterna är generella och innehåller inte personnummer eller annan personkänslig data.
  2. se genererar och arkiverar data baserat på besvarade uppgifter och elevstatistik. Dessutom registrerar Matematikportalen.se inloggningstid samt IP-adress som används i vår support och användarstatistik.

Vi inhämtar och förvarar dina personuppgifter för bestämda syften

EduLab inhämtar, genererar och arkiverar data för att säkerhetsställa en effektivare drift och målinriktad matematikservice. Vi är kritiska vid inhämtning och generering av data på Matematikportalen.se för att säkerhetsställa att ändamålet med den data är att göra världens barn bättre till matematik. All insamlad data har endast som ändamål att skapa målinriktad, individualiserad undervisning för att optimera inlärningsprocessen.

Data för att skapa statistik

EduLab inhämtar och använder historiska samt aktuell anonymiserad data för att skapa överordnad användar- och inlärningsstatistik. Statistiken används som beslutningsunderlag för skolor och kommuner vid planering av insatser inom matematik.

Statistiken används även internt hos EduLab i presentations- och utbildningssyfte, som uppföljning av försäljning och förnyelse av abonnemang samt för utvecklingsinitiativ.

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte har behov för dem längre

Personuppgifter sparas på Matematikportalen.se så länge det är nödvändigt för att kunna använda lärosidan.  

Användare som inte är tillknutna ett aktivt abonnemang, kan ej tillgå sin data. Användaren, samt all tillhörande data, blir i första hand inaktiv. Om användaren förblir inaktiv i mer än ett år, kommer all data att raderas.

Data kan därefter endast tillgås i anonymiserad form för att generera statistik.

Överföring av data

Vi säljer under inga omständigheter dina personuppgifter till tredje part.

Vi använder inte SoMe plugins eftersom vi inte vill dela användarens data med sociala medier. Samtidigt utsätter vi varken lärare eller elever som använder Matematikportalen.se för reklam av våra egna eller andras produkter.

Vi delar endast data med våra samarbetspartners i den grad som det är säkert och relevant.

Samarbetspartners

Gleerups

Matematikportalen.se förhandlas via vår samarbetspartner Gleerups Utbildning AB. Gleerups Utbildning AB har tillgång till vår användarstatistik så att de kan planera och följa upp försäljningen av abonnemang till Matematikportalen.se och/eller för att dela statistiken med skolans ledare.

Studerande

EduLab har ett nära samarbete med många skolor runt om i Sverige. Samarbetspartnerna som i samband med detta får tillgång till data, skriver på förhand under ett NDA (”Non Disclosure Agreement” även kallat sekretessavtal) – ett juridiskt dokument som säkerhetsställer att den underskrivna ej missbrukar den konfidentiella informationen hen får tillgång till.  

Datasäkerhet

Så kan du skydda dina personuppgifter

Vi har vidtagit interna åtgärder rörande informationssäkerhet. Åtgärderna innehåller instruktioner och regler för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras; från att offentliggöras samt för att förhindra att obehöriga får åtkomst eller kunskap om dem.  

Vi arbetar efter dataetniska riktlinjer som ska säkerställa att Matematikportalen.se är en trygg lärosida för alla användare – skolledare, lärare, elever och föräldrar. Se edulab.dk/en/data-ethics.

För att förhindra spridning av dina uppgifter på Matematikportalen.se är det viktigt att du väljer ett svårt och unikt lösenord som du håller hemligt.

Användning av cookies

Cookies – föremål och relevans  

Matematikportalen.se använder cookies för att förbättra den individuella användarens upplevelser av vår service. En cookie är en textfil som lagras i din dator för att kunna känna igen datorn vid upprepade besök. Cookies inhämtar inga personliga uppgifter och innehåller ej virus eller annan skadlig software.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder främst cookies för att säkerställa att:
  

  • se kommer ihåg inloggningsuppgifter, om användaren önskar det.
  • vi kan leverera den bästa möjliga driftkapaciteten med hänsyn till den aktuella trafiken på lärosidan.

Så länge sparas cookies

Cookies raderas automatiskt efter ett par månader (tidpunkten kan variera något) men de förnyas efter varje besök.

Dina rättigheter

Du har rätt att tillgå dina personuppgifter, få den raderad eller utlämnad.

Du har rätt att få otillräckliga personuppgifter rättade eller raderade.

Vi behandlar din personliga data via en dataägare.

Dataägare

Dataägare är den myndighet som har valt att Matematikportalen.se ska tillämpas som digitalt läromedel i matematikundervisningen.

Dataägaren har ansvar för huruvida och i vilket omfång Matematikportalen.se kommer att användas i undervisningen. Såvida en elev inte önskar använda Matematikportalen.se ska detta avtalas med dataägaren. Det är endast dataägaren som kan radera en elevs personliga data.

Dataägaren har, enligt Sveriges Rikes Lag, ansvar för att säkerställa att all personlig data hanteras enligt rådande lagar. Dataägaren är därför ansvarig för att välja hjälpmedel som säkerställer att personuppgiftslagen (PUL) inte överskrids.

Om din personliga data ägs av din skola eller kommun ska du vända dig till dem för att få din personliga data raderad eller utlämnad.

Under alla omständigheter bör behandlingstid förväntas i samband med databehandling.


Integritetspolicy er sidst opdateret 31. maj 2017.